Struktura organizacyjna

Powiatowy Lekarz Weterynarii:

  • lek. wet. Ireneusz Hołoga

 

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii:

  • lek. wet. Patrycja Rybczak

 

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt:

  • lek. wet. Patrycja Rybczak
  • mgr. inż Agnieszka Kubrak

 

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności:

  • lek. wet. Justyna Dobosz - Radyno

 

Zespół do spraw pasz i utylizacji:

  •  lek. wet. Zbigniew Suchecki

 

Zespół do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych:

  • Główny księgowy: Iwona Kucza
  • Specjalista ds. administracyjnych: Leszek Błaszczyk
  • Specjalista ds. finansowo-księgowych: Alicja Zarzycka
  • Sekretariat: Wioleta Prażmowska