OBSZARY OBJĘTE OGRANICZENIAMI na terenie Powiatu Lwóweckiego

  • AKTUALIZACJA (12.07.2022 r.): Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lwówku Śląskim informuje, że w dniu 12 lipca 2022 r. opublikowano w dzienniku urzędowym UE ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1196 z dnia 11 lipca 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, na mocy którego wyznaczono na terenie powiatu lwóweckiego obszar objęty ograniczeniami II (różowy), który swoim zasięgiem obejmuje teren Gminy Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski oraz Wleń. Gmina Mirsk pozostaje na obszarze objętym ograniczeniami I (niebieskim).
  • AKTUALIZACJA MAPY GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII: na dzień 27 czerwca 2022 r. na terenie powiatu oznaczono 3 ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików.
  •   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lwówku Śląskim informuje, że w dniu 16 maja 2022 r. opublikowano w dzienniku urzędowym UE ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/743 z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, na mocy którego wyznaczono na terenie powiatu lwóweckiego obszar objęty ograniczeniami II (różowy), który swoim zasięgiem obejmuje teren Gminy Gryfów Śląski.

         Obszar objęty ograniczeniami II obowiązuje od dnia 17 maja 2022 r.