Pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące interpretacji przepisów rozp. MRiRW z dnia 04.04.2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Przepisy nakazujące utrzymywania drobiu