Struktura organizacyjna

Powiatowy Lekarz Weterynarii:

  • lek. wet. Ireneusz Hołoga

 

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii:

  • lek. wet. Patrycja Rybczak

 Zespoły:

  • Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
  • Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności
  • Zespół do spraw pasz i utylizacji
  • Zespół do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych