Wzory oświadczeń lekarza weterynarii dot. zwierząt poddanych ubojowi

Wzory oświadczeń lekarza weterynarii dotyczących zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią i przedsiębiorcy sektora spożywczego

06.03.2019